ALEA WEAR s.r.o.

Ochrana osobních údajů


 


Zpracovávání osobních údajů


 


Společnost ALEA WEAR s.r.o., se sídlem Jungmannova 28/17, 110 00 Praha 1, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 308923, IČ:07863438, zpracovává v případě vaší poptávky služeb či objednání produktů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:  • jméno a příjmení 
  • emailovou adresu 
  • doručovací adresu 
  • telefonní číslo 
  • fakturační adresu


Správce osobních údajů


 


Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem ALEA WEAR s.r.o., se sídlem Jungmannova 28/17, 110 00 Praha 1, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 308923, IČ:07863438. Osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další zpracovatelé, například poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.


 


Důvody ke zpracování osobních údajů


 


Uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro bezproblémové používání webových stránek, možnost odeslání dotazu prostřednictvím webových stránek, pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce, případně k uskutečnění a dokončení objednávky v e-shopu, vložení recenze či hodnocení produktu nebo odeslání dotazu k produktu. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 3 let od prvního zpracování těchto osobních údajů, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.


 


Cookies


 


Na tomto webu využíváme také cookies. Podrobné informace o využívání cookies na tomto webu naleznete na stránce https://www.ialea.cz/info/cookies.


 


Dle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů, 
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy společných správců nepřevažují nad vaší ochranou soukromí, 
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.


Kontaktní informace a zpětvzetí souhlasu


 


Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu info@ialea.cz nebo dopisu na adresu sídla Správce (viz odstavec Správce osobních údajů v tomto článku).